VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

 • Děti do pěti let mají vstup zdarma.
 • Děti do 10 let mohou na festival pouze v doprovodu zákonného zástupce. Do 15 let v doprovodu dospělé osoby.
 • Na festivalu je zákaz konzumace alkoholu a jiných omamných látek pro osoby mladší 18 let.
 • Zaplacené vstupné se nevrací, vstupenka se nevyměňuje.
 • Vstupenky na jméno z prvních dvou edic opravňují ke vstupu na festival pouze držitele, jehož jméno se na vstupence nachází.
 • Za ztracené vstupenky není poskytována náhrada.
 • Vstupenku uchovávejte na bezpečném místě.
 • Padělání vstupenek je trestné.
 • Dodatečnými úpravami se vstupenka stává neplatnou.
 • Pořadatel neodpovídá za potíže způsobené neoprávněným použitím nebo zkopírováním vstupenky.
 • Umožní-li majitel vstupenky její zkopírování, bude vstup povolen pouze tomu, kdo přijde s identickou vstupenkou jako první.
 • Důrazně nedoporučujeme pořizování vstupenek od třetích stran či osob (Viagogo, Onlineticketshop a další). Vstupenky nemusí být platné a nemůžou vám tak zaručit vstup na festival.
 • Jedinými oficiálními prodejci jsou SodaPop web a GoOut.
 • Držitelé vstupenky jsou povinni řídit se pravidly stanovenými pořadatelem akce.
 • Změny programu a účinkujících jsou vyhrazeny.
 • Návštěvníci zakoupením vstupenky a vstupem do areálu souhlasí s pořizováním fotografií a videozáznamů své osoby. Tyto fotografie a videozáznamy mohou být pořadatelem SodaPopu použity pro jakékoliv reklamní, propagační a jiné účely, a to bezplatně.
 • V případě zrušení akce kontaktujte GoOut.
 • Zakoupením vstupenky dáváte souhlas s marketingovým oslovením.
 • Po výměně vstupenky za identifikační pásku jste povinni mít pásku na ruce po celou dobu její platnosti (konání akce).
 • Pro psy a další domácí zvířata je hlučné festivalové prostředí stresující. S ohledem na jejich zdraví i na bezpečnost návštěvníků nebudou zvířata do areálu i kempu vpuštěna. Raději je nechte v pohodlí domova.